Beoordelingscriteria

Bij het beoordelen van de aanvragen van individuele studenten hanteert het college van Regenten de volgende criteria:

- Aanvragers moeten als student ingeschreven staan aan een erkende Onderwijsinstelling voor Hoger, Middelbaar of beroepsonderwijs.
- Aanvragers voor een initiële studie, vervolgstudies, promotieopleiding of studies uit liefhebberij vallen buiten onze doelstellingen.
- Studenten moeten over een goed 'academic record' beschikken, d.w.z. het gemiddelde van de behaalde studieresultaten is een 8 of meer. De start van een studie wordt zelden ondersteund mede omdat het bewijs van geschiktheid nog ontbreekt
- De aanvrage moet een bijzonder karakter hebben. Voorbeelden zijn het afstuderen aan een gerenommeerde buitenlandse Instelling of Instituut.
- De aanvrage wordt positief ondersteund door een aantal referenten zoals b.v. afstudeerhoogleraar of docenten, studentendecaan.
- De begroting van de aanvrage voldoet aan de zgn. Nuffic-normen en de thuisuniversiteit draagt bij in de kosten. In beginsel heeft de student inkomsten uit een maximale Studiefinanciering en de Fundatie verleent alleen aanvullende financiering.