Bestuur van de Fundatie

Drs. L.C.G.M. Bakkers, voorzitter

Prof. dr. dr.h.c. L.J.M.Rothkrantz, studieadviseur

Mevrouw E.G. Heinen, secretaris

Dr. G. Verhoeven, penningmeester

Mr. P. Ruys, juridisch, financieel adviseur