Geschiedenis - De Fundatie van Renswoude


Maria Duyst van Voorhout

De Fundatie van Renswoude is genoemd naar Maria Duyst van Voorhout, echtgenote van Frederik baron van Reede, vrijheer van Renswoude en Emmikhuijzen. Maria werd geboren in Delft in 1662, woonde een deel van haar leven in Den Haag en overleed in 1754 in Utrecht.

Maria had geen kinderen, maar wel een enorm kapitaal. In haar testament bepaalde zij dat haar vermogen zou worden verdeeld over drie fondsen onder bestuur van weeshuizen in Delft, Den Haag en Utrecht. Uit de opbrengsten moest voor de meest getalenteerde weesjongens een opleiding worden bekostigd tot een eerzaam beroep.

De drie Fundaties bestaan nog steeds. Niet meer als opleidingsinstituten, maar als studiefondsen. Elk van de drie fondsen heeft een eigen bestuur en legt eigen accenten in het beleid.

Het bestuur van de Delftse Fundatie werd gevormd door de regenten van het Weeshuis der Gereformeerden binnen Delft. Het Weeshuis werd in 1975 opgeheven als instelling, maar het bleef als stichting voortbestaan tot 2015.

Fundatieleerlingen

De weesjongens die door de Fundatie werden opgeleid, verhuisden van het Weeshuis naar het Fundatiehuis. Daar was ruimte voor een twaalftal jongens. Zij verbleven er intern en kregen er onderwijs van vooraanstaande docenten. Sommige docenten waren in vaste dienst en woonden ook in het Fundatiehuis. Andere werden ingehuurd voor bepaalde vakken, afhankelijk van de wensen en behoeften van de weesjongens.

De Fundatieleerlingen voltooiden hun opleiding meestal extern in de praktijk, bij een ambachtsbaas. Als die stage plaatsvond in Delft, konden zij in het Fundatiehuis blijven wonen. Maar niet zelden konden zij alleen een geschikte praktijkplek vinden buiten de stad. Dan trokken ze in bij hun leermeester of ze gingen op zichzelf wonen.

In totaal heeft de Fundatie 136 jongens als leerling opgenomen. Daarvan zijn er 16 tijdens hun verblijf in het Fundatiehuis overleden of voortijdig teruggeplaatst in het Weeshuis. Van de overige 120 hebben er ten minste 89 een goed baan overgehouden aan hun opleiding door de Fundatie.


Het Fundatiehuis >