Doelstellingen


De doelstelling van de Fundatie is het verlenen van financiële steun aan begaafde studenten met bijzondere studieplannen of die bijzondere activiteiten willen ontplooien. Op deze wijze geeft de Fundatie uitvoering aan het testament van de Vrijvrouwe van Renswoude.
Uit de nalatenschap van de Vrijvrouwe werden drie Weeshuizen gesticht in Utrecht, Den Haag en Delft. Sociaal zwakkere jongeren werd op deze wijze een tehuis geboden en een beroepsopleiding.
De meest begaafde wezen werden in de gelegenheid gesteld een hogere beroepsopleiding in de Technische Wetenschappen, Wis- en Natuurkunde maar ook in de humaniora te volgen. Op deze wijze hoopte de Vrijvrouwe jongeren met onvoldoende middelen een goede opleiding te geven, maar vooral ook een bijdrage aan de Staat der Nederlanden.